Woonlocatie De Burcht

Woonlocatie De Burcht heeft sinds het voorjaar van 2012 een prachtige nieuwbouwlocatie met 8 woongroepen.

Aan de Keizersdijk 6 staat een prachtige nieuwbouw met 4 woongroepen voor zware zorg, 2 woongroepen voor bewoners met naast hun verstandelijke beperking, ook ernstige lichamelijke beperkingen. Tevens 2 woongroepen voor bewoners met naast hun verstandelijke beperking ook psychische- of gedragsproblematiek. Bewoners hebben hier allen hun eigen slaap/zitkamer waarvan een aantal kamers voorzien zijn van eigen sanitair. Per woongroep zijn er persoonlijke kamers voor 6 bewoners en hebben zij een  gezamenlijke huiskamer waar ze met begeleiding eten en een zinvolle vrijetijdsbesteding hebben.

Overdag zijn de meeste van deze bewoners naar het dagactiviteitencentrum de Molenhoek, enkele bewoners hebben zoveel zorg nodig dat zij altijd op de woongroep verblijven waar ze activiteiten op maat aangeboden krijgen.

In het gebouw aan de Keizersdijk is 24 uur per dag zorg aanwezig, ‘s nachts in de vorm van een wakkere nachtdienst voor het hele wooncomplex. Aan de andere kant van het complex – waar de woningen ouderenzorg van de SVRO tussen en naast liggen – staat  aan de Roelf Bosmastraat 81 eveneens  een prachtig nieuw gebouw met 4 woongroepen . Daar wonen mensen met alleen Verblijf in hun indicatie.Zij hebben de beschikking over een modern eigen appartement met een klein keukentje en een eigen badkamer met douche en toilet. Deze bewoners kunnen veel meer zelfstandig en doen ook samen met de begeleiding deels hun eigen huishouding en corveetaken. Deze woongroepen hebben ook een gezamenlijke huiskamer waar met begeleiding gekookt en gegeten wordt.Overdag zijn zij allen naar hun eigen dagbesteding of werk, binnen of buiten Siloah.

Onze visie op wonen is dat we onze bewoners die zorg en begeleiding geven, die zij nodig hebben. We proberen zoveel als mogelijk is de zelfstandigheid van de bewoners te bevorderen. Daarbij maken we gebruik van ouderparticipatie en inzet van vrijwilligers.  Woonlocatie De Burcht kenmerkt zich door het bieden van zorg en begeleiding vanuit de reformatorische identiteit.

Hier vind u de huurtarieven, leverings- en servicekosten van De Burcht.

Contactgegevens
Keizersdijk 6
7462 JB Rijssen
T: (0548) 53 62 76

Rijssen heeft ook een eigen cliëntenraad. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad of met hen in contact komen? Bekijk dan onze folder.

Neem contact op

  • Naam

  • Contactgegevens

  • Bericht